Sládkovičova 9

974 05 Banská Bystrica

Telefón: 0908 924 999